OZNAM


V súlade s Pokynom BBSK č. 004/2020/ODDZ a v súlade s usmernením hlavného hygienika SR

sa v DSS Prameň nebudú poskytovať sociálne služby ani po 20.3.2020

a to až do odvolania,

s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19.V Banskej Bystrici, 19.3.2020                                               
Mgr. Jaroslava Hadvičáková
Vedúca strediska DSS Prameň