OZNAM

 Výnimky z plošného testovania pre klientov a zamestnancov:


V prípade uplatnenia ods. 15, 16, 17 a 18 je potrebné predložiť dňa 02.11.2020 od lekára potvrdenie, že spĺňajú túto podmienku. Toto potvrdenie musia mať aj pri sebe v prípade, že ich bude kontrolovať polícia, nám stačí do zariadenia DSS PRAMEŇ len kópia potvrdenia.


V prípade výnimky podľa ods. 1, 2 a 3 sa musí zamestnanec alebo klient preukázať vydaným certifikátom alebo SMS správou o výsledku PCR testu vykonaného od 28.10 do 30.10.2020. Bez týchto potvrdení nemôžu nastúpiť do práce alebo sa nemôže klientovi poskytovať sociálna služba.


Viac info nájdete v  po klinutí na: Uzenesenie vlády SR č.693 z 28.októbra 2020