Špania Dolina


10. 5. 2022 sme sa vybrali autobusom na Španiu dolinu. Navštívili sme Historickú školu prof. Jozefa Mistríka, ktorej program je zameraný na banícku históriu a rozvoj regionálnej výchovy. Prešli sme sa baníckou obcou, ukrytou vysoko v horách. Navštívili sme aj Múzeum medi, v expozícii ktorého sa nachádza kompletná zbierka minerálov z miestnych ložísk, dozvedeli sa zaujímavosti z histórie ťažby a spracovania rudy. Na záver sme si dali guláš v miestnej Baníckej krčme. V popoludňajších hodinách sme sa vrátili autobusom do Banskej Bystrice.

Výlet sa uskutočnil s finančným príspevkom nášho ZPMP v Banskej Bystrici.

Viac foto z výletu nájdete TU.