Týždeň dobrovoľníctva

 
Dobrovoľnícke aktivity v stredisku DSS Prameň, 
Dolná Strieborná 5, Banská Bystrica


16.09.2022       Keramická dielňa 
príprava dielne, prenesenie regálov a materiálu 
8:00 -14:00 h.  

19.09.2022      Úprava skalky
pomoc s manuálnymi prácami v exteriéri, práca so zeminou, skalami, výsadba  zelene 
8:00 -14:00 h. 

20.09.2022      Úprava skalky
pomoc s manuálnymi prácami v exteriéri, práca so zeminou, skalami, výsadba  zelene 
8:00 -14:00 h.  

21.09.2022      Revitalizácia lavičiek, čistenie okolia
pripevnenie nových dosiek, nový náter, úprava miest pre voľnočasové aktivity 
8:00 -14:00 h.  

22.09.2022      Revitalizácia lavičiek, čistenie okolia
pripevnenie nových dosiek, nový náter, úprava miest pre voľnočasové aktivity 
8:00 -14:00 h.  

22.09.2022       Keramická dielňa 
práca s hlinou, glazovanie, asistencia pri aktivite s klientami 
8:00 -14:00 h.