Ladomerský anjel

20. 9. 2016 sme sa zúčastnili na prehliadke kultúrnych programov zariadení sociálnych služieb „Ladomerský anjel“ v DSS Ladomerská Vieska. Úvod patril prezentácii kultúrnych programov klientov DSS. Naše zariadenie sa predstavilo s populárnou scénkou „Snehulienka“. Počas celého podujatia zároveň prebiehali predaj výrobkov klientov DSS. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a prebratí cien nasledovalo občerstvenie a diskotéka.

Radvanský jarmok

10. 9. 2016 Druhý septembrový víkend sa ulice Banskej Bystrice zaplnili  jarmočníkmi a tak sme ani my nechýbali na piatkovom úvodnom programe, ktorým boli Sokoliari kráľa Svätopluka  s ukážkami výcviku dravcov. 

Medzi nami – Inter Nos

8. 9. 2016 Deň plný zážitkov sme opäť raz prežili v Žiline na Mariánskom námestí na festivale Medzi nami – Inter nos, ktorý poukázal na silné stránky všetkých ľudí, podporil vzájomné porozumenie bez rozdielu a veselou formou pripomenul, že všetci tvoríme spoločnosť. Do programu boli zaradené mestské hry, aktivity, súťaže, tvorivé dielne a koncerty žilinských hudobných skupín.