Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....

Pohybový workshop

19. 1. – 16. 2. 2017 sme opäť nadviazali na spoluprácu s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici. S radosťou sme sa zúčastnili na pohybovom workshope, ktorý pre nás pripravil umelecký súbor. Teší nás, že sme znova mali možnosť zatancovať si s profesionálnymi tanečníkmi.

Prameň v Kompe

15. 2 .2017 sme zavítali s našou populárnou a často hranou scénkou „Snehulienka“ do strediska DSS Kompa v Banskej Bystrici. Veríme, že sa nám podarilo spestriť a spríjemniť dnešný deň.