Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....

Maškarný ples

13. 2. 2018  sme sa zúčastnili v popoludňajších  hodinách karnevalu v Misijnom dome. Okrem našich klientov sa prišli zabaviť aj  z iných banskobystrických zariadení. Do víru tanca a veselosti sa zapojili aj niektorí rodičia.

Tanečný workshop s Bleskom v Misijnom dome

26. 1. 2018 Po vystúpení tanečnej skupiny Blesk sme si zopakovali kreácie so stuhami, kruhmi a látkami vo veľmi príjemnej atmosfére. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.