Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....

Zimné radovánky

Z bohatej tohtoročnej snehovej nádielky sme sa vytešili na sánkovačke pri Pamätníku SNP, stavaní snehuliakov a labyrintu na našom dvore.

Výročná správa ZPMP v Banskej Bystrici DSS Prameň, Dolná Strieborná 5, 974 01 Banská Bystrica za rok 2015


 • 15. 1. – 19. 2. 2015 Pohybový workshop v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici 8 – 9 klientov
 • 17. 2. 2015 Maškarný ples v Misijnom dome – všetci klienti – finančná spoluúčasť
 • 12. – 14. 5. 2015 Výlet na Oravu (Oravská priehrada, plavba loďou, Zuberec) 19 klientov + 3 zamestnanci
 • 4. 6. 2015 Výlet do Bratislavy (plavba loďou Bratislavský okruh, obed) 30 klientov, 5 zamestnancov, 3 sprievod pre vozíčkarov
 • 12. – 21. 6. 2015 Deň krivých zrkadiel – výstava výtvarných prác v Thurzovom dome
 • 19. 6. 2015 Sedem zhavranelých bratov – účasť na premietaní filmu v kine  - 19 klientov + 3 zamestnanci
 • 3. 9. 2015 Festival Medzi nami – Inter nos v Žiline 6 klientov + 2 zamestnanci
 • 22. 10. 2015 benefičný koncert „Na krídlach anjelov“ v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom – 6 klientov + 2 zamestnanci  
 • 25. 11. 2015 Kúpele Kováčová – 12 klientov + 3 zamestnanci ako sprievod
 • 3. 12. 2015 masáž – 14 klientov – finančná spoluúčasť
 • 10. 12. 2015 masáž - 10 klientov + 4 zamestnanci – finančná spoluúčasť
 • 17. 12. 2015 masáž - 7 klientov + 4 zamestnanci – finančná spoluúčasť
 • zverejnenie básničiek A. Kýpeťovej a P. Šarköziovej v časopise ZPMP v SR „To sme my“


V Banskej Bystrici 12. 1. 2016ZPMP pri DSS Prameň v roku 2015 finančne prispelo na aktivity:


 • Tanečný workshop                                                             114,- €
 • Maškarný ples                                                                       40,-€
 • Pobyty a výlety ( Orava, Bratislava , Žilina )           1.278,66 €
 • Voľnočasové aktivity                                                         57,-    €
 • Kúpele                                                                                108,-    €
 • Masáže                                                                                190,-    €
 • Plavby loďami                                                                   264,05 €
 • Iné ( členské, poštovné, notár )                                      118,48 €
 • Ostatné ( pokladnička, poistenie )                                   83,53 € 

 • Stav finančných prostriedkov k 01.01. 2015          4.406,93 €
 • Príjem z 2%                                                                   2.407,34  €
 • Zostatok finančných prostriedkov k 31.12. 2015   4.560,55 €