Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....

Stavanie snehuliakov

29. 1. 2019 Zimné obdobie a množstvo čerstvo napadnutého snehu sme využili na stavanie spoločného veľkého snehuliaka a niekoľkých menších snehuliačikov.

Viac foto nájdete TU.

Divadlo

18. 1. 2018 sme si pozreli predstavenie Krajčír Nitôčka, ktoré pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Hralo Divadlo pod balkónom - Harry teater z Banskej Bystrice. Predstavenie v našom zariadení sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Viac foto nájdete TU.