Ako poukázať 2% z daníPracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Môžete použiť nami predpripravené tlačivá na stiahnutie:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Jedálny lístok
Klaun


20. 1. 2023 sme sa v Prameni zúčastnili na predstavení Klaun hudobníkom, ktoré pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

Predstavenie v našom zariadení sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.


Viac foto nájdete TU.

30. výročie vzniku SR


13. 1. 2023 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Porozprávali sme sa o Slovensku, jeho štátnych symboloch – znak, vlajka, pečať a hymna, ktoré vyjadrujú identitu štátu. Zároveň sme si nakreslili aj erb vlastného mesta.


Viac foto nájdete TU.

Roztancované Vianoce


20. 12. 2022 k nám prišli zatancovať dievčatá s vedúcou tanečného súboru Tanyasam Company Mgr. Art. Tatianou Jánošovou. Radosť nám urobili aj ozdobenými salónkami.

Viac foto nájdete TU.

Nové priateľstvá


15. 12. 2022 sme sa na pozvanie vybrali do Zariadenia pre seniorov KOMUCE na Krivánskej ulici, kde sme vystúpili s našim vianočným programom. Ďakujeme za milé uvítanie a prijatie, určite sa radi opäť stretneme.

Viac foto nájdete TU.