OZNAM

Oznamujeme prijímateľom sociálnej služby v DSS PRAMEŇ, že sociálne služby

- s ambulantnou formou pobytu sa budú poskytovať od 8.6.2020,
- s týždennou formou pobytu od 15.6.2020.

Pri nástupe žiadame pre klienta zabezpečiť:
              - ochranné rúško
             - jednorázové papierové utierky.

Tiež je potrebné pri nástupe klienta do zariadenia DSS PRAMEŇ podpísať
- Formulár čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze osôb, s ktorými je v styku prijímateľ sociálnej služby
- Dotazník o zdravotnom stave pri vstupe prijímateľa sociálnej služby (ranný filter).

Tlačivá je možné si stiahnuť z našej stránky dss pramen bb - v časti Na stiahnutie, zo stránky dd senium bb - v časti Informácie, alebo budú k dispozícii priamo v zariadení DSS PRAMEŇ.

Upozorňujeme všetkých prijímateľov sociálnej  služby a ich zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s Plánom poskytovania ambulantnej formy v stredisku PRAMEŇ v súvislosti s COVID-19. (viď stránky dd senium a dss pramen)


Formulár čestného vyhlásenia a dotazník o zdravotnom stave